Kötelező és ajánlott olvasmányok

Kötelező olvasmányok magyar irodalomból     Ajánlott olvasmányok
9. évfolyam
  Könyvtárban
Könyvtárban 
Szophoklész: Antigoné 22 db    

Szophoklész:
Antigoné
Oidipusz király

22 db

Shakespeare: Rómeó és Júlia 36 db 23 db
  Shakespeare:
Hamlet
Julius Cesar


23 db
3 db

  Dante: Isteni színjáték  
Boccaccio: Dekameron 8 db

 

10. évfolyam
  Könyvtárban
Könyvtárban 
Moliére: Tartuffe vagy A fösvény 29 db    

Defoe: Robinson Crusoe

2 db

Puskin: Jevgenyij Anyegin 32 db Swift: Gulliver utazásai 4 db
 Victor Hugo egy regénye 2 db  Goethe:
Faust
Az ifjú Werther szenvedései


3 db
1 db

 Katona József: Bánk bán 46 db  Csokonai: Dorottya 2 db 
 Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde
22 db  Kármán József:
Fanni hagyományai
1 db

 

11. évfolyam
  Könyvtárban
Könyvtárban 
Petőfi Sándor: Az apostol 12 db    

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa

12 db

Arany János: Toldi estéje 5 db Arany János: Toldi szerelme 5 db
 Jókai Mór: Az arany ember 26 db 

Jókai Mór:
Sárga rózsa
Egy magyar nábob
Fekete gyémántok


6 db
3 db
3 db

 
 Madách Imre: Az ember tragédiája 17 db 
 Mikszáth Kálmán: 

A jó palócok,Tót atyafiak
Beszterce ostroma vagy
A Noszty fiú esete Tóth Marival

14 db
19 db
2 db 
Móricz Zsigmond: Rokonok 21 db
Móricz Zsigmond: Úri muri 4 db  Csehov drámái 10 db
Móricz novellái; Tragédia; Barbárok Kosztolányi Dezső: Pacsirta 20 db
Gogol: A köpönyeg Ibsen művei 5 db
Csehov: A csinovnyik halála  
Tolsztoj: Ivan Iljics halála 30 db   
Kosztolányi Dezső: Édes Anna  20 db

 

12-13. évfolyam
  Könyvtárban 
Könyvtárban 
 Művek a XX. századi világirodalomból   
Thomas Mann: Marió és a varázsló 10 db    

Hemigway:
Az öreg halász és a tenger

10 db

Bertolt Brecht:
Kurázsi mama és gyermekei
10 db Orvell: 1984 2 db
Dürrenmatt: A fizikusok 10 db  Illyés Gyula: Puszták népe

 

Orvell: Állatfarm 6 db  Németh László: Iszony 7 db 
 Művek a XX. századi magyar irodalomból   
Örkény István: Tóték, Egyperces novellák 8 db  Márai Sándor művei
Déry Tibor: Szerelem 5 db  Szabó Magda művei 25 db 
Kertész Imre: Sorstalanság 1 db  Ottlik Géza: Iskola a határon
Szabó Magda: Ajtó 2 db