Leonardo da Vinci program 2011

A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság „Egész életen át tartó tanulás” együttműködési programjának szakképzésre kiterjedő alprogramja, amely lehetőséget biztosít a szakképzésben és a szakmacsoportos alapozásban tanuló diákok számára külföldi szakmai gyakorlaton való részvételre.

Iskolánk hagyományai és céljai szerint a művelt, igényes szakemberek képzésének intézménye. A kor változó kihívásainak megfelelve keressük azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy diákjaink képessé váljanak ezeknek a kihívásoknak megfelelni. Fontosnak tartjuk, hogy olyan képességek, készségek birtokába jussanak, melyek megalapozzák a jövőjüket, segítik egyéniségük személyiséggé válását, ezáltal képesek lesznek felelős cselekvésvállalásra.

Iskolánk az elmúlt két évben sikeresen pályázott a külföldi szakmai gyakorlat megszervezésére. 2011 nyarán Németországban (Chemnitzben) járt 24 diákunk. (A „Közgé”-ből közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportjából 8 fő, a „Keri”-ből vendéglátás-idegenforgalom és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokból 8-8 fő.) A „Közgés” tanulók egy hónapig ismerkedtek a „munka világával”, a német „irodai élet” rejtelmeivel. A „Kerisek” a város vendéglátó egységeiben és üzleteiben töltötték a gyakorlati idejüket. A diákokat segítette négy kollégánk: Ugra Zsuzsanna, Győri Andrea, Páldi Károly, és Kovács Zoltán. Az idegen nyelvi környezet, a hazaitól eltérő szokások, a szülői háztól való távollét komoly próbatétel volt mindannyiuk számára.

A szakmai munka mellett lehetőségük nyílt szabadidős programok keretében bejárni a város szűkebb-tágabb környezetét is.

Célunk a programmal azoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése, amelyek segítik a diákjaink személyes fejlődését, növelik munkavállalói kompetenciáikat megkönnyítve mind a hazai, mind az európai munkaerő-piaci érvényesülésüket.