Hatásvizsgálat

Akkreditált Kiváló Tehetségpont és Minősített Tehetséggondozó Műhely értékelő beszámolója az elmúlt évek munkájáról.

Önkontrollos hatásvizsgálat:
Készítette: Kovácsné Karácsony Éva, tehetséggondozó, MTM programfelelős

„A tehetség magában csak lehetőség, ígéret. Az igazi tehetség az, amelyik hasznosul is.
Az a tehetséges ember, aki képes a tehetségét kibontakoztatni, önmaga és a
 társadalom hasznára fordítani.”

Dr Csermely Péter

Bevezető 

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma a megye egyetlen, országosan is elismert, 80 éves hagyományokkal rendelkező középfokú intézménye. Intézményünk elődjének a Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Kereskedelmi Középiskola tekinthető, amelyben 1939. szeptember 5-én indult meg a tanítás az első évfolyamon.

Teljes beszámoló, megtekintkető itt.

Mission Statement of the Talent Point.

    Our school joined the National Talent Point in 2012 and since 2013 we have been an Accredited Excellent Talent Point. Our students aged 14-20, mostly disadvantaged and that is the reason why they need support to enhance their career chances. The majority of students come from a sociocultural background where their parents cannot ensure the necessary conditions for their advancement. Talent development is one of our primary focuses as it has been justified by our results so far. Our students’ excellent achievements include IT and mathematics in both national and international competitions. Our main concern to create and maintain the network of our talent point is to serve the interests of our talented youth. Our goal is to support them with more and more competences. It is essential to ensure access to their development. We need to identify talent, development and motivation. The students chosen also participate in personality enrichment designed specifically to their needs with the help of a teacher or expert. The areas we work in include: special programmes, courses, competitions, project days, special camp activities and workshops where we tend to realize our specific goals. We focus on assisting our students’ career and job chances.

    We would mostly like to provide learning beyond curricula including mathematics, IT and foreign languages as well as encourage the students to familiarize with folk traditions and culture of our region. The most effective way of talent development is considered to work in small groups (6-12 students) within the framework of a course. With a teacher’s coordinating activity the students get to know new information, methods and ideas while working in groups through peer teaching and problem solving activies.

    The talent development programme also includes additional activities like brainstorming in mathematics, the club activities of IT competitors and the meeting of young economists.

    During the intensive summer camps with the help of experts we give facilities to carry on individual talks and self-recognition games, thus our students can explore their most characteristic qualities and individual needs. Realizing our goals we need professional knowledge based on the most up-to-date information. We offer methods, ways to acquire knowledge to improve the learning process and it is the key to enrichment, skill development and success.

    We participate in the European Commision Vocational Mobility Programme (Erasmus+, KA1). Our students have an opportunity to take part in vocational internships in Europe. Our special concerns include not only vocational and foreign languages experience,but character development as well. Their horizons broaden and appreciate all the opportunities ensured by the European Commission, learn tolerance and empathy and improve their skills of compromise and cooperation. Besides professional and language skills these qualities help them a lot through their careers.

Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása

a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt keretében

Vállalások

4.1 Versenyfelkészítés, versenyfelkészítő szakkör informatika tehetségterületen

4.2 Gazdagító programpárok támogatása

Tanórán kívüli tevékenységekintenzív (tömbösített) alkalmak megvalósítása

 • angol nyelvi és személyiségfejlesztő programpárt vállaltunk
 • Karancs-Medves túra, és 2 nap Eger közösségépítő kirándulás angol nyelvi kincskereső játékkal kibővítva

4.3 További tanórán kívüli tevékenységek, a szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében tervezett programok támogatása

4.3.1. Filmklub megvalósítása szülői közreműködéssel

A közösségi háló – amerikai-; Aglaja – magyar-lengyel-román -;Túl a barátságon –

4.3.2 Egynapos közös szülő- diák-pedagógus lazító programok megvalósítása

Karancs- Medves fennsík megismerése

4.3.3 Sikeres szülői életpályákat bemutató foglalkozások szervezése diákoknak és szülőknek.

4.3.4 Pedagógus- szülő-diák közös részvételével elkészítésre kerülő kiadványok megjelentetése

Weblap készítése

Pályázatok

1. Felfedezettjeink 2013.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács évek óta nagy sikerrel rendezi meg Felfedezettjeink pályázatát. A Tehetséghidak Program (TÁMOP-3.4.5) keretében kiírt „Felfedezettjeink 2013” című pályázatainkat értékelve, két kiemelkedő tehetségű tanulónk díjazásban részesült, ezáltal közvetlen anyagi és eszközbeli segítséghez jutnak eredményeik további sikeréhez.

Szentes Réka 10. B osztályos diákunk fődíjban részesült

Réka 6 éves korától teniszezik rendszeresen. Számos hazai és nemzetközi versenyeken szerepel eredményesen. Többször volt magyar bajnok, páros magyar bajnok. Egyéni ranglista 3. helyezettje. A nemzetközi ranglistán is kiemelkedő helyet foglal el. Célja a junior Grand Slamen tornák kiemelkedő eredményeinek elérése, az ITF-n a világ élvonalába kerülés, profi teniszezővé válni a felnőttek között. Méltán nyerte el több ízben Salgótarján „Jó tanuló - jó sportoló” elismerést.
szentes reka
Telek Máté 11. b osztályos diákunk különdíjban részesült.

Máté eddigi tanulmányai alatt számtalan országos versenyen szerepelt matematika és informatika területen. Kiemelkedő országos eredményei vannak az Arany Dániel, Gordiusz, Peák István matematika versenyen, valamint a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyen, és a Gábor Dénes Számítástechnikai versenyen. A népzene, és a népi hagyományok ápolásával több országos elismerést szerzett. Évek óta hegedül, népzenekari tag. Már két alkalommal kapta meg Salgótarján város „Ifjú tehetsége” díjat.
telek mate


2. Eszközbeszerzési pályázat

Tehetségpontunk nagyon nagy hangsúlyt fektet a sport területén egyénileg kiemelkedően teljesítő fiatalok (úszás, tenisz, sí) és csapatsportokban (kézi-, röplabda) eredményesen teljesítő diákok testi nevelésére, támogatására. Eddig elért megyei, országos, és nemzetközi eredményeink is bizonyítják az itt folyó céltudatos munkát. A pályázattal ezeknek a fiataloknak a sportágukhoz tartozó eszközöket szeretnénk beszerezni, valamint a mindennapi erőnléti edzésükhöz szeretnénk igényelni kondigépet. Iskolánk nem rendelkezik tornateremmel, helyhiánnyal küszködünk, ezért nagy segítség lenne egy multifunkcionális gép, mely az edzésterveiket gazdagíthatná. A megyében labdarúgás, úszás, röplabda, kézilabda sportágban az utánpótlás-képzésének részesei vagyunk.

Támogatási összeg: 500 000 Ft

3. Gazdagító programpárok I.

A tehetséges gyermekeknek mást és másképpen kell tanítani, kreativitásuk, személyiségük egészének fejlesztését célozva,” /Herskivits/ Tehetségfejlesztésünkről: Intézményünk évek óta kiemelt figyelmet fordít tanulóink matematika és informatika kompetenciáinak fejlesztésére. E két terület egymástól elválaszthatatlan. Tapasztalatunk, hogy aki tehetséges matematikából, tehetséges informatikából is. Célunk azon tanulók tehetségének felismerése, és fejlesztése, akik e tantárgyakon belül kimagasló teljesítményt nyújtanak. Számos megyei, országos helyezés igazolja, hogy kiemelkedő tehetségű tanulóink vannak. A tehetségfejlesztés évközi tanórán kívüli programok keretében, valamint nyári intenzív tehetséggondozó táborból állt. A tábor komplex 5 napos tehetséggondozó program volt, amely a matematikai képességfejlesztést, az alkalmazói informatika új témakörökkel történő gazdagítását, illetve a már meglévő ismeretek mélyítését szolgálja.

Támogatási összeg: 800 000 Ft

PPT beszámoló a táborról

4. Gazdagító programpárok II.

” Szülő – diák - pedagógus együttműködését is célzó foglalkozások szervezése”. Melynek megvalósításaként a pályázatban résztvevő tanulóknak intenzív felkészítés biztosítunk az informatika versenyekhez, valamint szülők bevonásával lazító, közösségépítő foglalkozásokat, programokat szervezünk. A lelkes 11 fős versenyzőkből álló csapat közös személyiségfejlesztő foglalkozáson vesz rész. A tavasszal kirándulás szervezésére is sor kerül Salgótarján, és környékén, valamint többnapos egri kirándulásra, ahol a főiskola meglátogatása, múzeumok és lazító programokra kerülhet sor.

 

5. Versenyfelkészítő szakkör, tehetséges diákmentorok segítségével

A szakkör programja:

Programozói, és alkalmazói ismeretek a versenyfelkészítések szellemében.

Szakkör létrejöttének nagy igénye van a tanulóink körében. Nélkülözhetetlen az informatikai ismeretek tanórán kívüli fejlesztése. Közgazdasági szakirányú középiskola lévén tanulóink legnagyobb többsége továbbtanulása, munkába állása során közvetlen kapcsolatba marad a számítástechnikával. Nem mindegy, hogy milyen alapokkal indulnak el a továbbtanulásuk során. A szakkörrel nyitni szeretnénk újra a programozás iránt érdeklődő diákok számára is, az alkalmazás kategóriában pedig tovább erősíteni az eddigi kiemelkedő eredményeket. Tehetséggondozói programunk sikerességét garantálja a tanulói mentor hálózatunk kiépítése. A diák mentori hálózatunkban, informatikában és matematikában kiemelkedő volt tehetséges tanulóink vannak. . Diákmentoraink, volt tanítványaink már több alkalommal nagy lelkesedéssel, és sikerrel segítették az iskolánk tehetségfejlesztő, pályaorientációs munkáját. Táncsics Napi Tudományos Diákköri előadásokkal, Pályaválasztási Napok kertében felsőoktatási intézményeik bemutatkozásával, a regionális informatika verseny lebonyolításában. Saját szakterületükön kiváló, és egyben segítői kompetenciákkal is rendelkező szakemberek.

gabor denes

Gábor Dénes Országos Informatika verseny résztvevői:

   • Telek Máté
   • Fekécs Ákos
   • Kaposvári Dániel
   • Kovács Balázs
   • Tőzsér Nikolett
   • Tóth Flóra
   • Kovács Martina Kamilla
   • Kelemen Dávid

Tanáruk: Kovácsné Karácsony Éva.