Kedves Diákok!

Bizonyára már ismert számotokra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet előírásai szerint 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük azoknak a középiskolás tanulóknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek.

A törvény szerint: A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.

Közösségi szolgálat keretében katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen, illetve az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset megelőzési területen folytatható tevékenység.

Közösségi szolgálat keretében tanítási napokon alkalmanként legalább 1, legfeljebb 3 óra tevékenység, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb 1, legfeljebb 5 óra tevékenység végezhető. Egy órán 60 perc szolgálati idő értendő, amibe az utazás ideje nem számítható. Közösségi szolgálat tanítási idő alatt nem tölthető, csak tanítási idő után (délutánonként), illetőleg hétvégén vagy a tanítási szünetek idején. A részletekről az osztályfőnök tájékoztat benneteket.

Az iskola együttműködési megállapodást köt a fogadó intézménnyel, a tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, és a tevékenységről közösségi szolgálati naplót kell vezetnie, amelyet a fogadóhelyen alá kell íratnia.

Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani, hogy szüleitek segítségével próbáljatok olyan fogadó intézményeket felkutatni, ahol szívesen végeznétek a közösségi szolgálatot. Például helyi önkormányzatot, óvodát, iskolát, plébániát, alapítványt célszerű megkeresni, ahol biztos tudnak olyan tevékenységeket felajánlani, amelyet szívesen végeznétek, vagy az is lehet, hogy már eddig is végeztetek néhányan. (Csak eddig nem kellett róla igazolás.)

Ha sikerül fogadóhelyet találni, akkor azt jelezzétek az osztályfőnökötöknek, aki a további lépéseket megteszi ez ügyben, és egyéb részletes információkkal szolgál.

Az 50 órát célszerű három tanév alatt – 9-11. évfolyamon – (már a tanítási időszak alatt elkezdve) letölteni. Arra törekedjetek, hogy többféle terület tevékenységébe is be tudjatok kapcsolódni.
Minden felmerülő kérdéssel először az osztályfőnöködet keresd meg, aki az iskolai koordinátorral fogja tartani a kapcsolatot.

Rozgonyiné Cseh Andrea
iskolai koordinátor