Tudnivalók a nyári összefüggő gyakorlatról az ágazati képzésben tanulók számára

A szakmai gyakorlatok programját a szakképzési kerettantervek alapján állítottuk össze
(27/2012.(VIII.27) NGM rendelet, 29/2016 (VIII. 26, 11/2014 (III.06) NFM rendelet)

A nyári gyakorlatok hossza

10. évfolyam után 140 óra             4 hét
11. évfolyam után 140 óra             4 hét

 

Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzés idő a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig napi 8 órát nem haladhatja meg.

A szakmai gyakorlatot a diákok együttműködési megállapodással teljesítik, amelyet az iskola és a képzésre jogosult szervezet köt.

A gyakorlati képző biztosítja

 • gyakorlati képzésért az iskola tanterve alapján
 • foglalkozási napló naprakész vezetése (téma, hiányzások, értékelések)(ajánlott)
 • kedvezményes étkezés (amennyiben a foglalkoztatottnak is jár)
 • egyéni védő felszerelés, védő ruha
 • tisztálkodási eszköz

Az iskola biztosítja:

 • felelősségbiztosítás a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezésére
 • A diák kötelezettsége:
 • A gyakorlat ideje alatt napi bontásban munkanapló vezetése (elvégzett feladatok rögzítése, kapcsolódó nyomtatványok, iratok, prospektusok stb. összegyűjtése, amelyek a szakmai érettségi vizsgán bemutatásra kerülő portfólió részét majd
 • a munkahelyen pontos megjelenés
 • a választott szakmához méltó viselkedés
 • a rábízott feladatok legjobb tudása szerinti teljesítése

Hiányzás

 • Ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette magasabb évfolyamra nem léphet)

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat megkezdésének időpontja:
a tanítási évet követő hétfői nap

A gyakorlat végén minden tanuló köteles az iskolában leadni a munkanaplóját, jelenléti ívét és a foglalkoztatója által kiállított értékelését és igazolását.