2015. október 25-29

MUNKANAPLÓ

              Chemnitz, 2015. 10. 25-29.

              Duális képzés Németországban

              Név: Juhászné Janik Beatrix, Kiss Lászlóné, Kisné Dudás Erika, Sztankó Ágota

              Helyszín: F+U Sachsen gGmbH

              091111 Chemnitz

              Ratshausstrasse 7

              Kapcsolattartó: Gundula Pinillo

Dátum

Tevékenység, téma

2015. 10. 25.

Megismerkedtünk Chemnitz városközpontjával. Ellátogattunk az Opera előtti térre. Megnéztük a pingvineket is és meghallgattuk a hozzájuk kapcsolódó történetet. A városháza előtti téren megtekintettük a kiállítást, amely a régi és mai Chemnitzet állította egymás mellé, bemutatva a városfejlődést.

A városnézés után az F+U központtal ismerkedtünk. Az iskola felépítése:

a) szakgimnázium, amely 11. osztálytól kezdődik és 3 évig tart a képzés, melynek szakirányai a következők:

- táplálkozás,

- gazdasági,

- egészségügyi vonal.

b) felnőttképzés

18. életévtől kezdődően 3 vagy 4 évig tart a tanulmányi eredménytől függően és az érettségivel zárul. Továbblépni főiskolára lehet innen.

c) szakfelsőiskola

Ez felsőfokú szakképzés, amely hasonlít a szakközépiskolához a képzés időtartama 2 év. Csak főiskolára lehet továbbtanulni innen, egyetemre nem.

2015.10.26.

F+U Sachsen magániskolájának megismerése

Ismerkedés a német és szász iskolarendszer (előadás)

Az iskolának 200-250 tanulója van, sajátos nevelési igényű gyerekek járnak ide.

Szászországi iskolába történő felvétel feltételei:

- alkalmassági vizsga

- orvosi vizsgálat

- beszélgetés

Az 5-6. osztályban vehetnek fel a diákok plusz tárgyakat. 12 év elég az érettségihez Szászországban, másutt 13 év kell.

A gimnázium 5-12 osztályig tart. A tanulási nehézséggel küzdőknek reáliskola áll rendelkezésére. 9. év után vizsgát kell tenni, amely lehet egyszerűsített vagy minősített. 2-es átlagot kell elérni, aki jobb eredményt ér el más bizonyítványt kap

A legtöbb diák 10 évig jár iskolába. A tankötelezettség 9. osztályig tart.

A reáliskolai diákok a vizsgája 3 írásbeli és 2-4 szóbeli tárgyból áll.

A szakiskolában a diákok képzése az alábbiak szerint történik:

- 2 nap iskola – 3nap gyakorlat vagy

- 2 hét iskola – 4-6 hét gyakorlat.

1, 5 év után a diákoknak vizsgát kell tenniük a kamaránál (hasonlóan a szintvizsgához), ha nem sikerül a vizsga, akkor is tovább folytathatja a tanulást.

A képzés végén 2 vizsgát kell tenni:

- az egyiket a kamaránál, sikertelenség esetén újabb vizsgát tehet, kétszer ismételheti meg a vizsgát, harmadszorra sem sikerül, nem próbálkozhat tovább.

Bizonyítványt elviszi a gyakorlati képzőhelyre és bemutatja.

- a másik vizsga a gyakorlati képzőhelyen történik egy munkadarab elkészítésével.

A szakiskolások a képzés során ösztöndíjban részesülnek melynek összege.

300-1000 EUR között van. Magasabb összeg a tanulmányi eredmény függvénye.

2015.10.27.

Duális szakképzés: Kamara

A kamara neve IHK, nem számít hivatalnak, de állami feladatot lát el. (Felépítése nagyon hasonlít a magyarra.)

Az IHK érdekképviseleti szervezet is, hozzá tartozik az ipar és a kiskereskedelem.

Minden vállalkozás a kamara tagja.

Nyolcvan szervezeti egységgel működik az IHK Németországban, nincs állami támogatásuk a tagok, tartják fenn a szervezetet. Jövedelemtől függ, hogy ki mennyit fizet. A tagdíjért szolgáltatást kapnak.

A kamarák tevékenységei:

- nemzetközi vásárok rendezése,

- marketing, piaci információcsere,

- közlekedés,

- innováció

- kereskedelem és szolgáltatások jogi képviselete

- képzések, átképzések szervezése (szakmai képzésekért felelnek)

- a tagok képviselete

- tanácsadás, állásbörze, innovációbörze…

Állami feladatok:

- vizsgáztatás,

- engedélyek kiadása a vállalkozásoknak

- eredetvizsgálat

Duális képzés

Az iskolában a szakképzés elméleti képzés része folyik, a vállalkozásoknál a gyakorlati képzés. Szakképzési szerződést (tanulószerződés) kötnek a vállalkozásokkal. A szakmai fogásokat kb. 3 év alatt alatt kell elsajátítani. Az elméleti és a gyakorlati képzés párhuzamos.

Minden vállalkozó megkapja, hogy mit kell tudnia a diáknak, ezt a dokumentumot a minisztérium készíti el (Olyan, mint a mi kerettantervünk). A betartását a kamara folyamatosan ellenőrzi. A vállalkozónak a vizsga előtt fél évvel nyilatkozatot kell tennie arról, hogy minden gyakorlati részt megtanított a diáknak.

a tanulmányokról Foglalkoztatási naplót vezetnek.

Az elméleti vizsgát a kamara szervezi, az írásbeli vizsga egységes az egész országban, és egyszerre történik mindenütt. A bizonyítvány egységes, ennek megszerzése után van mód jelentkezni a mesterképzésre. A vizsga után a vállalkozó teljes értékű munkaerőt kap.

Az előadás után megtekintettük a tanműhelyeket, gyakorlati képzőhelyeket.

2015.10.28.

Szakközépiskola, szakgimnázium

Megtekintettünk egy állami középiskolát, amely szakembereket képez szakiskolai és szakgimnáziumi képzés keretben.

Szakiskolai képzés keretében a következő területekre:

- banki ügyintéző

- ipari üzletember

- eladói képzés

- ügyviteli képzés.

Szakgimnáziumi képzés végén érettségit kapnak, 200 fő tanul ezen a területen. még a szakiskolai diákok száma ennek, majd a négyszerese.

Szakgimnáziumi képzésben ipari üzletkötőt, árkalkulátort stb. képeznek.

Sokan érettségi után tanulják a szakmát, nagy a túljelentkezés.

Az egészségügyi gyakorlati képzés bemutatására megtekintettünk egy öregotthont, ahol több diák is gyakorlatát töltötte.

Megnéztük milyen feladatokat láthatnak el, például a vérnyomás-mérés, tálalás, ágyazás., stb.

2015.10.29.

Zertifikátok átadása

A német duális szakképzésről alapos áttekintést kaptunk a tanulmányút időtartama alatt. A különböző előadások, bemutatók és a képzőintézmények segítségével megismertük a szászországi szakképzés jellegzetességeit.

A kamaránál láthattuk szakképzési feladataik mellett egyéb tevékenységüket is.

Bemutatták milyen szerepet játszanak a képzésben és a vizsgáztatásban.

A vállalkozások szerepét, felelősségét a képzésben példaértékűnek tartom és megfontolásra ajánlom az itthoni szakképzési rendszer átalakítás során. A kollégákkal való beszélgetések kapcsán összehasonlítottuk a magyar és német rendszert. Megfogalmaztuk a hasonlóságokat és az eltéréseket is. A magyar vállalkozók esetében a leginkább a tudatos alkalmazott nevelésben, az elkötelezettségben és a felelősségvállalásban látjuk a hiányosságokat.

Az F+U –Sachsen, mint szervező magas színvonalon biztosította a képzés feltételeit és a programokat. A kísérőnk készséges, kedves segítőkész volt az egész németországi tartózkodásunk alatt. Köszönjük segítségüket!

A megszerzett tapasztalatokat pedig az iskolai gyakorlati képzések szervezésénél, a szintvizsgák és szakmai vizsgák megrendezésekor és a tanulószerződések megkötésekor és biztosan hasznosítani tudom.