Tájékoztató a 2017/2018-es tanévben szervezett szakmai vizsgákról

Tájékoztató

az 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző osztály komplex szakmai vizsgájáról

a szakmai vizsgát a 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet és az azt módosító 25/2014.(VIII. 27.) NGM rendelet Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye és a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól jogszabályok alapján szervezzük.

A vizsgára bocsátás feltétele:

Esettanulmány elkészítése a projekttervezés és –finanszírozás témaköréből

Leadási határidő: 2018. április 16.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2018. május 15.

Vizsgatevékenységek:

Központi írásbeli: Pénzügyi feladatok:        08.00-09.30-ig

Központi írásbeli: Könyvvezetés és beszámolókészítés:     09.45-11.15-ig

Központi gyakorlati: Számítógépes könyvelés és analitika készítése:       11.30 - 13.00

2. vizsganap: 2018. május 25.

Vizsgatevékenységek:

Központi szóbeli: Adózási feladatok:          08.00-tól, 40 perc( ebből 30 perc felkészülési idő)

Központi gyakorlati: Esettanulmány bemutatása:                           08.00-tól, 20 perc 


Tájékoztató

az 55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. felnőttoktatási  osztály komplex szakmai vizsgájáról

a szakmai vizsgát 25/2017 (VIII: 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményekről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet módosításáról és a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól jogszabályok alapján szervezzük.

A vizsgára bocsátás feltétele:

Az iskola rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak- a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint- egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2018. május 18.

Vizsgatevékenységek:

Központi írásbeli:

Komplex vállalkozói ismeretek:      10.00-11.00-ig 

Az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, nyelvtani/ nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése és hallás utáni értés mérése gépi hanggal:            11.15-14.45-ig

Gyakorlati vizsgatevékenység

Összetett informatikai feladat megoldása 15.15-17.15-ig

2. vizsganap: 2018. június 2.

Vizsgatevékenységek:

Szóbeli vizsgatevékenységek: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani, nyelvhasználati és lexikai ( általános és szakmai ) kompetencia mérése- 8.00-tól,

50 perc ( ebből 30 perc felkészülési idő)

Feladat: Állítás megvitatása, Önálló témakifejtés képi stimulus alapján, Szituációs párbeszéd

A vizsga csak abban az esetben sikeres (MEGFELELT minősítés), amennyiben az összesített eredmény eléri a 60%-ot, valamint az írásbeli vizsga idegen nyelvet érintő részfeladatai és a szóbeli vizsga részfeladatai esetében a 40%-ot.

A vizsgán szótár használata megengedett. A hallás utáni értés méréséhez használt videóanyag és feladatlap központilag kerül összeállításra.


Tájékoztató

 az 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző osztály komplex szakmai vizsgájáról 

a szakmai vizsgát 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményekről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet módosításáról és a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól jogszabályok alapján szervezzük.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2018. május 18.

Vizsgatevékenységek:

Központi írásbeli:       Logisztikai, szállítmányozási feladatok 10.00-13.00-ig

Gyakorlati vizsgatevékenység: Raktározási feladatok 13.30-15.30-ig

2. vizsganap: 2018. május 23.

Vizsgatevékenységek: Gyakorlati vizsgatevékenység – Gyakorlóhelyen

Szállítmányozási feladatok végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek 8.00-11.00-ig

Közlekedés-szállítási alapok 11.30-13.30

3. vizsganap: 2018.május 30. 8.00-tól kezdődően

Vizsgatevékenységek: Szóbeli vizsgatevékenység

 

  1. Logisztikai, szállítmányozási feladatok: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
  2. Raktározás, menedzsment:  30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
  3. Raktározás:  30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

 


Tájékoztató

az  55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő felnőttoktatási  osztály komplex szakmai vizsgájáról

a szakmai vizsgát a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) és a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól jogszabályok alapján szervezzük.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2018. május 14.

Vizsgatevékenységek:             Központi gyakorlati:

Államháztartási számviteli feladatok: 8.00-11.00-ig 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc, a vizsgafeladat aránya: 30%

2. vizsganap: 2018. május 23.

Vizsgatevékenységek:             Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok

A) Elemzési feladatok 8.00-10.00-ig

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc, a vizsgafeladat aránya: 20%

B) Ellenőrzési feladatok 10.30.-12.30-ig

A vizsgafeladat időtartam: 120 perc, a vizsgafeladat aránya: 20%

3. vizsganap: 2018. június 1. 8.00-tól kezdődően

Vizsgatevékenységek:             Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási gazdálkodási - számviteli – elemzési - ellenőrzési feladatok

A) Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc), a vizsgafeladat aránya: 10%

B) Államháztartási számviteli feladatok ellátása,

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc), a vizsgafeladat aránya: 10%

C) Államháztartási elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc), a vizsgafeladat aránya: 10%

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A központi gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az államháztartási számviteli feladatok gyakorlati vizsgatevékenységet legalább 60%-os szinten teljesíti.
A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó legalább 60%-os szinten teljesítette.
A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatait a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette.
A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenységek vizsgafeladatait külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette.


Tájékoztató

az  54 346 02 Ügyviteli titkár osztály komplex szakmai vizsgájáról

a szakmai vizsgát a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet és a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól jogszabályok alapján szervezzük.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2018. május 18.

Vizsgatevékenységek:             Központi írásbeli:

Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése:            10.00-13.00-ig

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

2. vizsganap: 2018. május 22.

Vizsgatevékenységek:             Gyakorlati vizsgatevékenység – Gyakorlóhelyen

Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése 8.00-12.00

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

3. vizsganap: 2018. május 28. 8.00-tól kezdődően

Vizsgatevékenységek:             Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció, a 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok és a 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven modulok témaköreit tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

Összeállította:

Várszegi Bernadett
szakmai igazgatóhelyettes