Pedagógus Szolgálati Emlékérem

2018. június 8-án Miklós Zoltánné kolléganőnk Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Gembiczki Ferenctől, a Salgótarjáni Szakképzési Centrum főigazgatójától. A szakmai elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza azoknak a nyugállományba vonuló oktatóknak, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása és nevelése érdekében tevékenykedett.

Miklós Zoltánné (Laczkó Klára): 1978-ban matematika-fizika szakos tanári diplomát szerezett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, azóta a Táncsicsban dolgozik. Példaértékű volt szakmai együttműködése kollégáival. Hitte pályakezdőként és ma is, hogy a matematika tanítása alkalmat ad a diákok sokirányú nevelésére, képességeik, készségeik fejlesztésére. Több alkalommal osztályfőnökként is dolgozott. 

         A tanulás támogatása mindig is elsődleges volt számára. Igyekszik minden lehetőséget megragadni, ami tanítványai fejlődését, az érettségire és a továbbtanulásra való felkészülésüket segítheti: korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás, szakkör, felvételi előkészítő, versenyek, vetélkedők szervezése, nyári táborozás megszervezése. Számos tanítványa szerepelt sikeresen különböző versenyeken, pl. az OKTV döntőjében, az Arany Dániel Matematika Verseny országos döntőjében, a Kenguru Nemzetközi Verseny és a Gordiusz versenyeken. 

         Munkaközösség-vezetőként mindig figyelt arra, hogy a minőség javítása érdekében, illetve a tanulók igényeinek megfelelően milyen változtatásokat célszerű bevezetni az órákon. 

Nem csak az intézmény berkein belül ért el sikereket. A pénzügyi és számviteli főiskolán éveken át segített a felvételi dolgozatok javításában és a szóbeli felvételi vizsgán is. A Peák István Megyei Matematika Versenyen a feladatsort összeállító és a dolgozatokat javító, értékelő csoport munkájában is aktív szerepet vállalt. Érettségi elnöki feladatot és emelt szintű érettségi vizsga lebonyolításában elnöki, kérdező tanári tevékenységet folytatott.

Folyamatos fejlődni akarás kísérte munkásságát. Az évek során gyakorló matematikatanárokat fogadott, és tanácsaival segítette fejlődésüket. Hosszú évek óta mentor hátrányos helyzetű diákok mellett különféle programok keretében.

Emberi és tanári mentalitását jól jellemzik saját mondatai:

Amikor tanítványai hallják, hogy már 40 éve tanít a Táncsicsban és megkérdezik, hogy „Nem unalmas tanárnő?” Válasza: „Egyáltalán nem, a legváltozatosabb, legérdekesebb, legszebb munka a világon, hiszen a diákok mindig mások, nekünk, tanároknak a legjobb színésznek kell lenni, mindig improvizálni, megtalálni a módszert, eszközt, hogy tanítványainkat segítsük.”