Hét osztályunk tart boldogságórákat!

A 2018/19-es tanév sikeres munkájának köszönhetően második alkalommal is elnyertük  a Jobb veled a világ alapítvány által meghirdetett Boldog Iskola címet. 

A 2019/2020-as tanévben három osztályunk és osztályfőnökeik használják ki a program adta lehetőségeket.

A 10 egymásra épülő téma segítségével a boldogság összetevőit, feltételeit ismerhetik meg jobban diákjaink. Ezek az órák fejlesztik problémamegoldó képességüket, szélesíti látókörüket, építik az önbecsülést és a pozitív énképet, életszemléletet. A gyakorlati feladatok kreativitást, együtt gondolkodást, együttműködést várnak el.

Ez a tanév a Hála éve. Az ebben a témában született  néhány - az osztályok által készített - munkával szeretnénk buzdítani más közösségeket is a programba való bekapcsolódásra, ill. a témák megvitatására.

 

 

     
Ajándékozás 2019

Oklevél boldogságórára