Tájékoztató a 2019/2020 májusi vizsgaidőszakban szervezett vizsgákról

Tájékoztató

az 54 481 02 Gazdasági informatikus  5/13. osztály komplex szakmai vizsgájáról

 

11/2014. (III. 6.) NFM rendelettel módosított 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről és a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól jogszabályok alapján szervezzük.

A vizsgára bocsátás feltétele:

Záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal

Határidő: 2020. március 31.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2020. május 14.

Vizsgatevékenységek:

Gyakorlati:

A)   Adatbázis tervezése, létrehozása és lekérdezése (120 perc)                       8.00 -.10.00

B)    Projekt-feladat megoldása és dokumentálása projektmenedzsment szoftverrel  (120 perc)  10.30 - 12.30

Dolgozatok megtekintése: 2020.május 21. 8.00-9.00

2. vizsganap: 2020. május 28.

Vizsgatevékenységek:

Gyakorlati:

C)     záródolgozat elkészítése és bemutatása – 08.00-tól, 30 perc

Szóbeli vizsgatevékenység: 8.00-tól 50 perc (ebből 30 perc felkészülési idő)

Összeállította:
Várszegi Bernadett
szakmai igazgatóhelyettes

 

Tájékoztató

az  54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő  5/13. osztály komplex szakmai vizsgájáról

 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról és a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól jogszabályok alapján szervezzük.

A vizsgára bocsátás feltételei:

  • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga letétele.
  • A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele a vizsgafeladatban meghatározott témában vizsgaremek (ppt) elkészítése és beadása CD-n. Beadási határidő: 2020.április.15.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2020. május 15.

Vizsgatevékenységek:            Központi írásbeli:

A) A vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlat készítése számítógépes felületen (90 perc) 10.00-11.30

B) A vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlatra kalkuláció, forgatókönyv és ajánlattétel készítése számítógépes felületen (120 perc) 11.45 – 13.45

Dolgozatok megtekintése: 2020.május 21. 8.00-9.00

2. vizsganap: 2020. május 29. 8.00-tól kezdődően

Vizsgatevékenységek:            Gyakorlati vizsgatevékenységek

Kiemelt hazai turisztikai termék bemutatása, elemzése

(A vizsgázó által választott turisztikai termék bemutatása, elemzése (vizsgaremek készítése) és a vizsgamunka prezentációja ppt-formájában.) 15 perc

Vizsgatevékenységek:            Szóbeli vizsgatevékenység

Gazdasági folyamatok, Turisztikai termékkínálat, vállalkozás  30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A központi írásbeli tevékenység számolási feladataihoz zsebszámológép használható. Az útvonal tervezéséhez Középiskolai Földrajzi atlasz vehető igénybe.

Összeállította:
Várszegi Bernadett
szakmai igazgatóhelyettes

Tájékoztató

az  54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)  5/13. osztály komplex szakmai vizsgájáról

a szakmai vizsgát a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról és a 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól jogszabályok alapján szervezzük.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2020. május 13.

Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A)  Banki, befektetési, piac termékeinek értékesítése (60 perc) 8.00 - 9.00

B)   Biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai feladatok

(60 perc) 9.30 – 10.30

C)  Független biztosításközvetítői működés (45 perc) 11.00 – 12.15

D) Speciális ügyintézői feladatok ellátása és bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése (50 perc)

Speciális ügyintézői feladatok ellátása 12.15 – 12.40

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése 13.00 – 13.25

 

2. vizsganap: 2020. június 4.

Központi gyakorlati vizsgatevékenység: 8.00-tól

A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció            20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

B) Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció    20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

C) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése            20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

Szóbeli vizsgatevékenység 8.00-tól

A)             Banki piac termékeinek értékesítése, befektetési piac termékeinek értékesítése, valamint biztosítási piac termékeinek értékesítése:            20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

B)             Speciális ügyintézői feladatok ellátása                    20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A C) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése gyakorlati vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység D) vizsgafeladatrészhez rendelt bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése során (a vonatkozó 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap) a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el.

A C) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladatrész csak akkor eredményes, ha a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el.

A központi írásbeli vizsgatevékenység D) Speciális ügyintézői feladatok ellátása és bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése vizsgafeladatrészeket külön-külön (Speciális ügyintézői feladatok ellátása, valamint Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat) kell értékelni.

A központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A), a B) és a C) vizsgafeladatrészekből külön-külön legalább 60%-os, a D) vizsgafeladatrészből külön-külön legalább 80%-os teljesítményt ért el.

A B) Speciális ügyintézői feladatok ellátása szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység D) vizsgafeladatészhez rendelt speciális ügyintézői feladatok ellátása során (a vonatkozó 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap) a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el.

A szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) vizsgafeladatrészből legalább 60%-os, a B) vizsgafeladatrészből legalább 80%-os teljesítményt ért el.

 

Összeállította:
Várszegi Bernadett
szakmai igazgatóhelyettes

 

Partneriskola

NTP pályázat

emet logo szines jpeg

SSzC

logo500

GINOP 6.2.3-17-2017-00040

enaplo kicsi

TÁMOP- 3.3.10.B -12

Minőségbiztosítás

Intézményi háló
Pedagógus háló
(feltöltés alatt)

Táncsics tablók

1982-1986-iv.-kereskedelmi-osztaly