Tájékoztató a 2021. februári vizsgaidőszakban szervezett szakmai vizsgákról

Tájékoztató

az 54 346 03 Irodai titkár  5/13. osztály komplex szakmai vizsgájáról

29/2016. (VIII. 26.) NFM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről és a 2019. évi LXXX .törvény a szakképzésről jogszabály alapján szervezzük.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2021. május 14.

Vizsgatevékenységek:

Központi írásbeli:

 1. A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése (150 perc) 10.00-12.30
 2. Titkári kommunikációs és ügyintézői feladatok (60 perc) 12.45-13.45

Gyakorlati vizsgatevékenység:

Küldő vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése (210 perc)

14.00-17.30

2. vizsganap: 2021. május 31.

Szóbeli vizsgatevékenység:

Titkári szakmai ismeretek

 1. tétel: a 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok, a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll, 12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata,
 2. tétel: a 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű modulok témaköreit tartalmazza.

8.00-tól 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

 

Összeállította:
Várszegi Bernadett
szakmai igazgatóhelyettes

 

Tájékoztató

az  54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő  5/13. osztály komplex szakmai vizsgájáról 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról és a 2019. évi LXXX .törvény a szakképzésről jogszabály alapján szervezzük.

 

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga letétele.
 • A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele a vizsgafeladatban meghatározott témában vizsgaremek (ppt) elkészítése és beadása CD-n. Beadási határidő: 2021.április.15.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2021. május 14.

Vizsgatevékenységek:             Központi írásbeli:

 1. A vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlat készítése számítógépes felületen (90 perc) 10.00-11.30
 2. A vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlatra kalkuláció, forgatókönyv és ajánlattétel készítése számítógépes felületen (120 perc) 11.45 – 13.45

2. vizsganap: 2020. június 1. 8.00-tól kezdődően

Vizsgatevékenységek:             Gyakorlati vizsgatevékenységek

Kiemelt hazai turisztikai termék bemutatása, elemzése

(A vizsgázó által választott turisztikai termék bemutatása, elemzése (vizsgaremek készítése) és a vizsgamunka prezentációja ppt-formájában.) 15 perc

Vizsgatevékenységek:             Szóbeli vizsgatevékenység

Gazdasági folyamatok, Turisztikai termékkínálat, vállalkozás  30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A központi írásbeli tevékenység számolási feladataihoz zsebszámológép használható. Az útvonal tervezéséhez Középiskolai Földrajzi atlasz vehető igénybe.

 

Összeállította:
Várszegi Bernadett
szakmai igazgatóhelyettes


 

Tájékoztató

az  54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 5/13. osztály komplex szakmai vizsgájáról

a szakmai vizsgát a 29/2016. (VIII. 26.)  NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról és a 2019. évi LXXX .törvény a szakképzésről jogszabály alapján szervezzük.

A szakmai vizsga időpontjai:

1. vizsganap: 2021. május 13.

Központi írásbeli vizsgatevékenység:

 1. Bérügyi szakfeladatok (60 perc) 8.00 - 9.00
 2. Társadalombiztosítási szakfeladatok (60 perc) 9.15 – 10.15

Központi gyakorlati vizsgafeladatok

 1. Bérszámfejtési feladat (60 perc) 10.30 – 11.30
 2. Elektronikus bevallás (60 perc) 12.00-13.00
 3. Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése (60 perc) 13.30-14.30

 

2. vizsganap: 2020. június 2.

Szóbeli vizsgatevékenység 8.00-tól

 1. Az üzleti terv védése 20 perc (nincs felkészülési idő)
 2. Munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A központi gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetését, a B) Elektronikus bevallást és a C) Bérszámfejtési feladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Bérügyi szakfeladatokat és a B) Társadalombiztosítási szakfeladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az A) Az üzleti terv védését és a B) A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatokat külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladat részek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

90-100% jeles (5)
80-89% jó (4)
65-79% közepes (3)
50-64% elégséges (2)
0-49% elégtelen (1)

 

Összeállította:
Várszegi Bernadett
szakmai igazgatóhelyettes