Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
Nógrád megyei döntője

A gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola magyar szakos tanárai 1987-ben fogalmazták meg első ízben felhívásukat, amelyben helyesírási versenyre hívták megyéjük legjobb helyesíróit. 1991-től már a Dunán innen valamennyi megye bekapcsolódott – köztük Nógrád is -, majd a verseny országossá és határainkon túlivá szélesült. A kezdeményezők célja az volt, hogy minél több diákot megmozgassanak. Ezért tartották fontosnak, hogy iskolai, városi (kerületi), megyei elődöntők is legyenek. Bázisiskolai rendszert hoztak létre; megyénként egy-egy iskola vállalta a megyei döntők megszervezésének nemes feladatát.

Mivel a helyesírási igényességre nevelésnek régi hagyományai vannak iskolánkban, s 1991 februárjában Nógrád megyét iskolánk tanulói képviselték az országos döntőn, a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium bennünket kért, hogy vállaljuk el a feladatot. Örömmel tettünk eleget a kérésnek, s 1992 óta minden tanévben megrendezzük a megyei versenyt.

A verseny célja: fejleszteni a tanulók és a pedagógus kollégák nyelvhasználatának tudatosságát, emelni a széles közvélemény nyelvi érzékenységét, hiszen a világos gondolatnak alapja a hibátlan nyelvi megformálás is. Írásunkban benne kell rejtőznie az anyanyelvünk iránti tiszteletünknek, ahogyan Jókai is írja: „Egy kincs van minden nemzetnek adva. Míg azt megőrzi híven, addig él. E kincs neve: az édes anyanyelv.”

A magyarországi és a határainkon túli versenyzők iskolatípusaik szerinti kategóriákban indulnak: gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola. A verseny a 14-19 éves korosztályt érinti.

A megmérettetés két feladattípuson alapul:

  • tollbamondás és
  • helyesírási feladatsoron.


A felkészülés alapja „A magyar helyesírás szabályai” 11. kiadása. (2017-től a 12. kiadás)


A megyei döntők során minden bázisiskolában ugyanazt a feladatlapot és tollbamondást oldják meg a tanulók. Ezeknek az összeállítását és a bázisiskolákba való eljuttatását a helyesírási verseny ügyének pártfogói, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének tanárai: Rozgonyiné dr. Molnár Emma és dr. Nagy János végzik.


A dolgozatok javításáról a bázisiskolák által szervezett kb. 12 fős javítóbrigád gondoskodik. A zsűri háromtagú.
A versenyzők sorszámmal versenyeznek, kilétük felfedésére csak az eredményhirdetéskor kerül sor.

A tollbamondás megoldására kb. 30 percet, a feladatlapéra általában 45 percet kap a tanuló.

Diktáló és felügyelő tanárról a szervező iskola gondoskodik.

A versenyen a megye középiskoláiból iskolánként a két legjobb helyesíró vesz részt kategóriájában (kb. 40 diák). A megyei döntőt – a versenykiírásnak megfelelően – januárban kell megszervezni.

A versenyen szívesen látjuk a kísérő tanárnőket és tanár urakat, így iskolánk évente egyszer a magyar nyelvművelés központjává válik.

Letölthető mintafeladatok

Feladatlapok Tollbamondás
2005. évi feladatlap 2005. évi tollbamondás
2011. évi feladatlap 2011. évi tollbamondás
2012. évi feladatlap 2012. évi tollbamondás

 

Partneriskola

NTP pályázat

emet logo szines jpeg

SSzC

logo500

GINOP 6.2.3-17-2017-00040

enaplo kicsi

TÁMOP- 3.3.10.B -12

Minőségbiztosítás

Intézményi háló
Pedagógus háló
(feltöltés alatt)

Táncsics tablók

1982-1986-iv.-kereskedelmi-osztaly