Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
Nógrád megyei döntője

A gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola magyar szakos tanárai 1987-ben fogalmazták meg első ízben felhívásukat, amelyben helyesírási versenyre hívták megyéjük legjobb helyesíróit. 1991-től már a Dunán innen valamennyi megye bekapcsolódott – köztük Nógrád is -, majd a verseny országossá és határainkon túlivá szélesült. A kezdeményezők célja az volt, hogy minél több diákot megmozgassanak. Ezért tartották fontosnak, hogy iskolai, városi (kerületi), megyei elődöntők is legyenek. Bázisiskolai rendszert hoztak létre; megyénként egy-egy iskola vállalta a megyei döntők megszervezésének nemes feladatát.

Mivel a helyesírási igényességre nevelésnek régi hagyományai vannak iskolánkban, s 1991 februárjában Nógrád megyét iskolánk tanulói képviselték az országos döntőn, a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium bennünket kért, hogy vállaljuk el a feladatot. Örömmel tettünk eleget a kérésnek, s 1992 óta minden tanévben megrendezzük a megyei versenyt.

A verseny célja: fejleszteni a tanulók és a pedagógus kollégák nyelvhasználatának tudatosságát, emelni a széles közvélemény nyelvi érzékenységét, hiszen a világos gondolatnak alapja a hibátlan nyelvi megformálás is. Írásunkban benne kell rejtőznie az anyanyelvünk iránti tiszteletünknek, ahogyan Jókai is írja: „Egy kincs van minden nemzetnek adva. Míg azt megőrzi híven, addig él. E kincs neve: az édes anyanyelv.”

A magyarországi és a határainkon túli versenyzők iskolatípusaik szerinti kategóriákban indulnak: gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola. A verseny a 14-19 éves korosztályt érinti.

A megmérettetés két feladattípuson alapul:

  • tollbamondás és
  • helyesírási feladatsoron.


A felkészülés alapja „A magyar helyesírás szabályai” 11. kiadása. (2017-től a 12. kiadás)


A megyei döntők során minden bázisiskolában ugyanazt a feladatlapot és tollbamondást oldják meg a tanulók. Ezeknek az összeállítását és a bázisiskolákba való eljuttatását a helyesírási verseny ügyének pártfogói, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének tanárai: Rozgonyiné dr. Molnár Emma és dr. Nagy János végzik.


A dolgozatok javításáról a bázisiskolák által szervezett kb. 12 fős javítóbrigád gondoskodik. A zsűri háromtagú.
A versenyzők sorszámmal versenyeznek, kilétük felfedésére csak az eredményhirdetéskor kerül sor.

A tollbamondás megoldására kb. 30 percet, a feladatlapéra általában 45 percet kap a tanuló.

Diktáló és felügyelő tanárról a szervező iskola gondoskodik.

A versenyen a megye középiskoláiból iskolánként a két legjobb helyesíró vesz részt kategóriájában (kb. 40 diák). A megyei döntőt – a versenykiírásnak megfelelően – januárban kell megszervezni.

A versenyen szívesen látjuk a kísérő tanárnőket és tanár urakat, így iskolánk évente egyszer a magyar nyelvművelés központjává válik.

Letölthető mintafeladatok

Feladatlapok Tollbamondás
2005. évi feladatlap 2005. évi tollbamondás
2011. évi feladatlap 2011. évi tollbamondás
2012. évi feladatlap 2012. évi tollbamondás