Aktuális

 

1  2  3  4  5  

Szülői tájékoztató

Digitális oktatás – 3. hete után

 

Tisztelt Szülők!

 Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt három hét alatt kialakult a digitális oktatásunk szokásrendje. A diákok többsége bekapcsolódott az órákba és időre elkészítette a kollégám által kiadott feladatokat, házi feladatokat. A tanárok és a tanítványaik is megismerkedtek azokkal a felületekkel, amelyet használnak a tanuláshoz, a számonkéréshez.

A kollégáim eredményes munkáról számol be nekem hétről-hétre.

Sajnos még mindig van néhány olyan tanulónk, aki nem tudta felvenni a ritmust.

A digitális oktatás óráinál nincs hiányzás. Minden tanuló kötelessége a tanításhoz kapcsolódni. Ha ezt nem teszi, rendszeresen távol marad az óráinkról, akkor az órai teljesítménye elégtelen. Ugyan ez érvényes arra az esetre is, amikor a házi feladatokat nem készítik el a megadott időre.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy az elégtelenek sajnos évvégén bukáshoz vezethetnek, ami évismétléssel is járhat.

Újból tisztelettel kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányi előmenetelét. Támogassák és biztassák őket, ahogyan tesszük mi is azért, hogy a tanévet eredményesen zárhassuk.

Bízom további segítő támogatásukba!

 

Salgótarján, 2020. április 5.

Juhászné Janik Beatrix
igazgató

Adatvédelmi állásfoglalás - digitális oktatás - testnevelés

Adatvédelmi állásfoglalás - digitális oktatás - testnevelés

Tájékoztatás – 2020. március 29.

Tisztelt Szülők!

A 71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet – A kijárás korlátozásáról - miatt változik az iskola nyitva tartása is. Minden nap tartunk vezetői ügyeletet, de az iskola épülete hétfőtől (2020. március 30.) zárva lesz.

Az iskola ajtóra minden héten ki fogom tenni, hogy melyik napon ki lesz az ügyeletes. Az iskola email címén keresztül bármikor el tudnak érni bennünket.

Tisztelettel köszönöm, hogy a szülői közösség döntő többsége megértette a törekvéseinket és támogat minket annak megvalósításában.

Az eltelt két hétben a közösen tanulás eredményeként a pedagógus kollégáim és a diákok kialakították azt a rendet, amely a „Digitális oktatás és tanulás” megvalósításához a legeredményesebb lesz.

Bízom további támogatásukban!

A nevelőtestületünk nevében:
Juhászné Janik Beatrix
igazgató

 

DIGITÁLIS munkarendszerinti szakképzésialapfeladat – ellátás rendje

Tisztelt Szülők!

Kedves Kollégáim!

Diákjaink!

A koronavírus (COVID-19) járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében elrendelt intézkedések részeként, a kormány döntése alapján 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag átadása távolról, infokommunikációs eszközök használatával történik.

részletek >>

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás intézményi bevezetésnek keretei fokozatosan kialakulnak. A jövő héttől kezdődően a fenntartó által jóváhagyott „Digitális munkarend szerinti szakképzésialapfeladat-ellátás” veszi kezdetét, amelynek eljárásrendjét minden érintett meg fogja ismerni.

A kollegáimat és a diákokat a szokásos csatornákon tájékoztatom, Önöket pedig rendszeresen az iskola honlapján keresztül.

Kérem türelmüket és megértésüket, mert időbe telik a jogi keretek és az egyéb feltételek megteremtése. Iskolavezetésünk folyamatosan azon dolgozik, hogy zökkenőmentessé és áttekinthetővé tegye az új rendszerre való átállást, biztosítva diákjaink számára a tanulmányi előmenetelük teljesítését.

A kollégáim egész héten azon munkálkodnak, hogy minél korszerűbben és változatosan oktathassak tanítványainkat.

Bízom további támogatásukban!

 

Salgótarján, 2020. március 18.

Juhászné Janik Beatrix
igazgató

Weblapok digitális tanuláshoz

Kedves Kollégák! 

Az alábbiakban megtaláljátok az Oktatási Hivatal és az Iskolavezetés által ajánlott weboldalakat a digitális munkarendhez.

 • Arcanum Digitális Tudománytár (https://adtplus.arcanum.hu/hu/): az archívumban az elmúlt két évszázad magyar újságjai, folyóiratai elérhetők el online,
 • BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol nyelvtanulást segítő digitális anyag, amelyhez tanári adminfelület is tartozik; BOOKR Suli (www.bookrsuli.hu): 100+ interaktív ajánlott és kötelező olvasmány, animált hangoskönyveket tartalmazó alkalmazás és egy tanári adminfelület, ahol a tanulók előrehaladása követhető. Minden könyv végén 4-6 szövegértés- és különböző kompetencia fejlesztő feladat található,
 • Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_kereso): több mint 400 kipróbált, tanárok által osztályteremben megvalósított digitális módszertani ötlet,
 • Dover Nyelviskola Elearning (https://doverelearning.com): angol és német nyelvoktató e-learning program,
 • Duelbox (https://www.duelbox.com/ingyenes-tavoktatasi-program): a pedagógusok élő videókapcsolattal játékos órákat tarthatnak, amelyekbe interaktív feladatokkal, gyors és izgalmas vetélkedőkkel vonhatják be a tanulókat,
 • eDia (http://edia.hu): gyakorló feladatok az alsó évfolyamok és az óvodás korosztály részére,
 • Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,
 • EvaExam vizsgáztató rendszer (https://www.vsl.hu/pdf/general/VSL_bemutatkozo.pdf): számonkérési segédlet digitális oktatáshoz: vizsgák 100%-ban automatikus lebonyolítása a vizsgalapok elkészítésétől a vizsgákra felkészülésen-gyakorláson át a dolgozatok feldolgozásáig és az eredménylapokig. Alkalmas az otthoni tanulásra kényszerült diákok tanulmányi előrehaladásának ellenőrzésére is. A rendszerek telepítéséhez, kialakításához, oktatásához a VSL Kft. térítésmentesen ajánlja fel kapacitását,
 • Gyógytestnevelési gyakorlatok videófelvételeken
 • HiperSuli (https://hipersuli.hu/tavoktatas/): digitális oktatási módszertan-javaslatok távoktatáshoz az iskolabezárások idejére,
 • iDoctum (https://ujgeneracio.idoctum.hu): természettudományos oktatási tananyagok fizika, kémia, matematika, földrajz és biológia tantárgyakhoz felső tagozatos tanulók részére. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,
 • LearningApps (https://learningapps.org): különböző tantárgyakhoz és tanulási szintekhez, a felhasználók által készített interaktív feladatok, ún. tankockák,
 • Logopédiai gyakorlatok
 • M5 kulturális csatorna (https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/): Minden hétköznap reggel nyolc órától délután fél háromig oktatási műsorok. 8 órától 11 óráig az 5–8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsorokat sugározzák, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben. 11 órától 12 óráig nyelvleckéket sugároznak: a Szólalj meg! című műsor két angol nyelvleckéje érhető el egymás után, majd 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani feladatokkal. 12 órától a középiskolás korosztály számára érettségi műsorok következnek: magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem mindennap, biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz pedig hetente két-két alkalommal
 • Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),
 • Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
 • A Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),
 • Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,
 • Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
 • Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,
 • Tabello (https://www.tabello.hu/): általános iskolásoknak fejlesztett ingyenes interaktív online nyelvoktató szoftver mesterséges intelligenciával,
 • A tanulás jövője YouTube-csatorna (https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w): egy tömeges nyílt online kurzust a pedagógusok számára. A videók segítenek a tanároknak az online eszközök használatában, az alapoktól egészen a haladó szintig; továbbá elmagyarázzák, hogy mely eszköz mire és hogyan használható, konkrét pedagógiai tartalmakkal, hétköznapi példákkal. A csatornán külön lejátszási listában érhetők el a távoktatást támogató videók (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc),
 • Tanuló Társadalom (https://www.tanulotarsadalom.hu): szaktanárok által kidolgozott tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi és nyelvvizsga tételek találhatóak minden tárgyból, témakörből,
 • Tervező segédlet a tantermen kívüli digitális oktatáshoz letölthető innen,
 • Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek (https://ugyesedni.hu): Alsó tagozatos tanulók és tanítók részére képességfejlesztő feladatok. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,
 • Videotanár (http://videotanar.hu/): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók,
 • Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,
 • Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,
 • Xeropan (https://www.xeropan.com): interaktív angolnyelv-tanító számítógépen és okostelefonon használható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig),
 • Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében.

Iskolai ajánlás:

Google Classroom- feladatlapok, számonkérések

www.redmenta.com Számonkérésekre

www.npk.hu

Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár levele

Tisztelt Szülők!

Orbán Viktor Miniszterelnök úr bejelentése alapján 2020.március 16-tól iskolánkban digitális oktatás veszi kezdetét. A részleteiről Önöket és diákokat is részletesen fogom tájékoztatni a későbbiekben.

Március 15-én, vasárnap 08.00-16.00 között nyitva lesz az iskola, ekkor lehet elvinni a szekrényekből a tankönyveket és az iskolában tartott felszereléseket. Kérem, hogy szíveskedjenek figyelemmel kísérni, hogy a gyermekeik hazavigyék a tanuláshoz szükséges felszereléseiket.

Március 16-tól csak igazgatói engedéllyel lehet az iskolába bejönni.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy vigyázzak a gyermekekre. Felügyeljék, hogy a napjaik nagy részében otthon tartózkodjanak és kerüljék a fertőzéssel való kapcsolat kialakulását.

Bízom további együttműködésükben:

 

Juhászné Janik Beatrix

igazgató

Kedves Közgések diákjaink!

Tegnap este Orbán Viktor Miniszterelnök Úr bejelentéséből a tudomásotokra jutott, március 16-tól nem tartózkodhatnak diákok az iskolában. Digitális oktatás veszi kezdetét, melynek milyenségéről hamarosan mindenkit tájékoztatok.


Felhívom a figyelmeteket, hogy az iskolai szekrényekben tárolt felszereléseket 2020. március 15 - én, vasárnap 08.00- 16.00 között lehet hazavinni.

Március 16-tól az iskolába csak igazgatói engedéllyel lehet bejönni. Kérek mindenkit, hogy vasárnap jöjjön be és vigye haza a tankönyveket és az iskolában tartott felszereléseit.
A további információkat az iskola honlapjáról, illetve innen a csoportból szerezhetitek meg.
Arra kérek mindenkit, hogy a lehető legtöbb időt otthon töltse. Vigyázzatok magatokra és kerüljétek azokat a helyeket, ahol esetleg fertőzött emberrel találkozhattok!!!


Juhászné Janik Beatrix

igazgató

Kedves Kollégák!

Tegnap este bizonyára mindannyian néztétek Orbán Viktor Miniszterelnök Úr bejelentését a tv-ben. Március 16-tól a megszokottól eltérően digitális oktatás indul iskolánkban is. A diákok nem tartózkodhatnak az iskola területén, Titeket pedig az igazgatói értekezlet után tájékoztatlak a további teendőkről. Az értekezlet időpontját akkor fogom kiírni, ha már tudom, hogy pontosan mikor lesz. Addig Ti se gyertek be az iskolába.
Az iskolai szekrényekben a tanulók nagyon sok tankönyvet tartanak. Holnap (március 15-én vasárnap) reggel 8 órától 16.00 óráig nyitva lesz az iskola, ekkor a diákok bejöhetnek és elvihetik a szekrényekből, amit szeretnének. A diákoknak is kiírom ezt és megjelenik majd az iskola honlapján is.
Március 16-tól kizárólag igazgatói (nem osztályfőnöki vagy tanári) engedéllyel jöhetnek be a tanulók az iskolába.
Kérlek Titeket ennek betartására és betartatására. Tisztelettel kérek mindenkit - a helyzet komolyságára való tekintettel -, hogy ne adjon arról információt, amivel ő maga sincsen teljesen tisztában!!!!!!

Kérek minden osztályfőnököt, hogy minden tanulót vegyen be az osztályból az osztálycsoportokba. Ez megkönnyíti majd a kommunikációt.


Együttműködésetekben bízva:

Juhászné Janik Beatrix

igazgató

 

Partneriskola

NTP pályázat

emet logo szines jpeg

SSzC

logo500

GINOP 6.2.3-17-2017-00040

enaplo kicsi

TÁMOP- 3.3.10.B -12

Minőségbiztosítás

Intézményi háló
Pedagógus háló
(feltöltés alatt)

Táncsics tablók

1982-1986-iv.-kereskedelmi-osztaly