Aktuális

 

1  2  3  4  5  6  7  

Tájékoztatás – 2020. szeptember 04.

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákjaink!

Tájékoztatok mindenkit, hogy a 2020.szeptember 7-től kezdődő hétre, egy hetes időtartamra digitális oktatást rendelek el.

Az intézményben jelenleg nincs korona vírussal fertőzött tanár vagy alkalmazott. A Centrum egy másik intézményében már sajnos van. Abból az iskolából két kolléga is tanít nálunk is. Ők mindketten jártak a héten az iskolában. Róluk sem derült ki még az, hogy fertőzöttek lennének. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a járvány esetleges továbbterjedésének megakadályozására, inkább töltsünk egy hetet digitális oktatás feltételei között.

Tisztelettel kérek minden szülőt, hogy kísérje figyelemmel a gyermeke előrehaladását.A digitális oktatáshoz nem kapcsolódásnak súlyos következményei lehetnek.

Kérek minden diákunkat, hogy csatlakozzon a Facebook-on kialakított osztály csoportokhoz, amelyen keresztül elindítjuk a digitális oktatás, és kövesse az órarend szerint megtartott órákat.

Számítok mindenki támogatására és bízom abban, hogy csak átmeneti ideig kell igy folytatnunk az oktatást.

A KRÉTA-rendszer aktiválásakor a házi feladatokat azon keresztül is fogjátok kapni a házi feladatokat. Ennek indításáról mindenkit értesíteni fogok!

Tisztelettel kérem a fentiek tudomásulvételét és betartását!

Juhászné Janik Beatrix
igazgató

Intézkedési terv

Intézkedési terv

az egészségügyi válsághelyzet csökkentésére

a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum

Táncsics Mihály Technikumban

 

Hatályos: 2020. szeptember 1-től

Készítette: Juhászné Janik Beatrix

igazgató

Az intézkedési terv célja:

-        a szakképzésben résztvevő személyek élet-, egészség-, személyi biztonságának védelme, az oktatás és szakképzés folyamatosságának és az intézményünk működésének garantálása, a koronavírus járvány terjeszkedésének megelőzése.

Az intézkedési tervben foglalt előírások és szabályok beletartása minden oktatóra, az intézményünk alkalmazottaira, a külső szolgáltatók által biztosított feladatok ellátásában érintett személyekre, a diákságra és az intézménybe belépni szándékozókra egyaránt kötelező érvénnyel bír.

Az intézkedési terv nyilvánossága:

 • elérhető az intézmény honlapján,
 • a dolgozók és a tanárok számára kialakított zárt csoportokban,
 • nyomtatott formában az oktatók számára kialakított közös helyiségben,
 • a Kréta rendszeren keresztül pedig a szülők számára is hozzáférhető.

A koronavírus járvány ideje alatt az intézmény épületeit, rendezvényeit, óráit kizárólag egészséges, a vírus tüneteit nem mutató személyek látogathatják.

A tájékoztatás érdekében a vírus tüneteit tartalmazó leírást az osztályfőnökök az első napon megtartásra kerülő osztályfőnöki órákon ismertetik a diákokkal. Az iskola igazgatója tájékoztatja az alkalmazottakat a fenti tünetekről a 2020. augusztus 31-én megtartásra kerülő értekezleten.

A tájékoztatás megtörténtét és a hallottak tudomásulvételét minden érintett aláírásával igazolja.

Az iskolában belépő vendégeket a szabályokra és azok betartására az kapuban kihelyezett tájékoztató hívja fel a figyelmet.

A biztonságos környezet kialakítása érdekében az alábbi szabályok betartása kötelező: 

Érkezés az iskolába:

 • A diákok és az alkalmazottak az iskola két kapuját használják – a főbejáraton az alkalmazottakon kívül az „A” és „B”, valamint az 5/13. évfolyamos osztályok, az udvar előli kapun pedig a „C” és „D” osztályok jöhetnek be az iskolába maszkot viselve.
 • Mindkét kapuban vírusölő kézfertőtlenítővel fertőtlenítik a kezüket, csak ezután mehetnek fel a számunkra kijelölt terembe (órarend szerinti tanterem, öltöző). A fertőtlenítők folyamatos feltöltése és ellenőrzése a portás és a karbantartó feladata egész nap.
 • Az iskolába érkező „idegenek” a főkapun jöhetnek be. Fertőtlenítés után a portás kíséri őket a kívánt helyre, vagy keresi meg a kollégát és az aulában ülteti le a vendéget.

Tanítási idő alatt:

 • A tantermekben tartózkodnak a diákok. A tanórákon a maszk használata nem kötelező, de a védőtávolságot ahol lehet be kell tartani.
 • Vándorláskor a jelzőcsengetés elhangzása után a kicsöngetésig fertőtlenítik a tantermet az órát tartó oktató felügyelete mellett a hetesek.
 • A termek elhagyásának sorrendjét naponta a védőtávolság betartásával határozzuk meg az órarend ismeretében.
 • A fertőtlenítő szerek a tanterembe elkészítve találhatók, melyek kihelyezése a takarítók, gazdasági ügyintéző és az ügyintéző feladata.
 • A szünetekben a diákok más osztály tantermét nem látogathatják. Saját tantermüket a hetes köteles szellőztetni. Ennek megtörténtét a következő órát tartó oktató ellenőrzi.
 • A mosdóba csak annyi diák tartózkodhat egy időben, ahány mellékhelyiség van az adott emeleten. A többiek a folyosón várakoznak, betartva a védőtávolságot.
 • A mosdó használat után minden tanuló szappanos kézmosással és fertőtlenítéssel hagyhatja el a mellékhelyiséget.
 • A folyosókon, aulában és minden közös helyiségben mindenki köteles maszkot viselni.
 • A büfébe szünetenként a kijelölt osztályok mehetnek le. A sorban állás szabályát betartva várnak a kiszolgálásra. A diákok osztályonként összeírják az igényeket, amelyeket az első szünetben leadnak a büfésnek, aki összekészíti a lista alapján a megrendelést, amit egybe visznek el az osztályok a büfés beosztása alapján.
 • A szünetekben a folyosón a rendet az ügyeletes oktatók felügyelik beosztás és a munkaköri leírásukban foglaltak szerint, munkájukat az iskolarendőr segíti.
 • Testnevelés óra előtt az öltözőkben maszkban történik az átöltözés.
 • A testnevelés órákat, amíg az idő engedi a szabadban tartjuk.
 • Az öltözők fertőtlenítése jelző csengetés után kezdődik. A mosdó részét a takarítónő, az öltöző részét a diákok az oktató felügyelete mellett fertőtlenítik.
 • A diákok ügyintézése a titkárságon a nagyszünetben lesz. A maszk használata ennek során kötelező.

Általában az oktatás ideje alatt:

 • a személyi higiéné betartása,
 • sorban állás szabályainak betartása,
 • távolságtatás betartása,
 • fokozott tisztaság,
 • rendszeres szellőztetés az intézmény egész területén,
 • 2 óránként a takarítónő az órák alatt fertőtleníti a kilincseket, kapcsolókat, korlátokat, fogantyúkat, vízadagolót, a kulcsos szekrényt, vonalas telefonok, melynek megtörténtét dokumentálja is.
 • A takarítónők munkájukat a munkaköri leírásuk (takarítási útmutató) mellett ezen intézkedési tervben foglaltak figyelembevételével és betartásával látják el.

Gyakorlati oktatás megvalósításához kapcsolódó szabályok:

 • higiéniás szabályok betartása,
 • az oktatás megkezdésekor szappanos kézmosás, és fertőtlenítés,
 • 1,5 méteres távolság betartása és/vagy maszk viselése,
 • tűz- és balesetvédelmi oktatás megtartása,
 • egyéni védőeszköz használatának folyamatos ellenőrzése – oktatói feladat,
 • a gyakorlat során használt eszközök folyamatos fertőtlenítése,
 • a gyakorlat végén a helyszín kitakarítása, eszközök helyretétele,
 • a helyszínt biztosító iskola szabályainak betartása. 

Számonkérés szabályai:

 • szóbeli számonkérés alkalmával biztosítjuk a járványügyi szabályok betartását,
 • írásbeli számonkéréskor a tanórákra vonatkozó szabályokat tartjuk be,
 • az írásbeli dolgozatokat 24 órán át az oktató a szekrényében várakoztatja, és ezután javítja a higiéniás szabályok betartásával.
 • a számonkérések alkalmával a védőtálságot betartjuk, amennyiben ez nem tartható, akkor maszk viselését javasoljuk.

A tanítás végén az intézmény elhagyása:

 • a belépéskor használt kijárton keresztül történik maszk viselésével.
 • Szalagavató szervezése:
 • távolságtartás szabályainak betartása,
 • maszkviselet,
 • fertőtlenítés és szellőztetés,
 • szülők körének korlátozása.

Az őszi érettségi vizsga szervezése és lebonyolítása:

 • külön eljárásrend alapján kerül megvalósításra

Osztálykirándulások, szakmai kirándulások szervezése:

 • 2021. májusában az egészségügyi szabályok betartásával,
 • csak magyarországi célponttal.

Étkezés:

 • az iskolában konyha nincsen, a diákok a büfé előtti területen tudnak melegíteni és étkezni,
 • ott csak annyi gyerek tartózkodhat egyszerre, ahányan a kötelező távolságtartás betartásával elférnek.

Külföldi diákkal kapcsolatos feladatok:

 • egyetlen tanulónk van, aki Szlovák állampolgár,
 • az Operatív Törzs intézkedésének megfelelően járunk el vele kapcsolatban.

Egészségügyi szűrések:

 • a szabályok betartásával a tanév során elvégeztetjük a megfelelő szakemberekkel.

Tanévnyitó ünnepséghez kapcsolódó szabályok:

 • tanévnyitó az iskolarádión keresztül zajlik,
 • az udvarra a 9. évfolyam tanulói jönnek csak le, az 1,5 m távolságot betartva vesznek rész a rendezvényen,
 • a jutalomkönyveket a termekben az osztályfőnökök osztják ki,
 • a tantermekben a tanításkor alkalmazott szabályok érvényesek,

Szülői értekezletek tartásakor:

 • az intézménybe belépéskor fertőtlenítés,
 • a folyosón, aulában maszk viselése,
 • a kijelölt tanteremben lehet csak tartózkodni a szabályok betartásával.

Beiratkozás az 1/13. évfolyamra és az esti oktatásra:

 • az intézménybe belépéskor fertőtlenítés,
 • a folyosón, aulában maszk viselése,
 • a kijelölt tanteremben lehet csak tartózkodni a szabályok betartásával – várakozás a kijelölt helyen.
 • a beiratkozás beosztás alapján történik, amely az aulában kerül kifüggesztésre.

Hiányzások kezelése:

 • a karantén alatti hiányzást igazolt hiányzásnak tekintjük,
 • az oktatók ezen idő alatt kapcsolatot tartanak digitális úton a diákkal, segítik újra bekapcsolódását a személyes oktatásba.

Beteg személlyel kapcsolatos eljárás:

 • a tünetek jelentkezése után a beteg elkülönítése – helye a hátsó öltöző,
 • háziorvos értesítése,
 • visszaérkezéskor – orvosi igazolás arról, hogy közösségbe mehet.

Fertőzés esetén:

 • az Operatív Törzs döntés alapján a Digitális oktatás bevezetése,
 • Eljárásrend alapján – megvalósítás

Szeptember 1-jén:

 • minden diákunk nyilatkozatot tölt ki a vírussal kapcsolatosan az első osztályfőnöki órán.

Tankönyvosztás

2020. augusztus 26. szerda

Időpont

Osztályok

8:00-9:30

9 NYA, 9 NYB

9:30-12:00

9A 9B 9C 9D

12:30-15:00

10A 10B 10C 10D

2020. augusztus 27. csütörtök

Időpont

Osztályok

8:00-10:30

11A 11B 11C 11D

10:30-13:00

12A 12B 12C 12D

 

Jelentkezés érettségi utáni szakképzések

Országos első lett a táncsicsos diák

Bibók Boglárka jóvoltából a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumához került idén az irodai ügyviteli ismeretek tantárgy országos versenyében a legelső helyezés. Nádasdiné Petényi Judit tanárnő tanítványa ezzel az eredményével 120 ponttal fejelte meg a felvételi pontjai, számításai szerint így a lehetséges 500-ból 470-475 ponttal várja az egyetemi felvételi értesítőjét.

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak országos tanulmányi versenyeit a magyarországi, nappali rendszerű képzést folytató szakgimnáziumok azon tanulói számára hirdeti meg, akik a versenykiírás tanévében a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói és vizsgájuk a május-júniusi vizsgaidőszakban esedékes, az alábbi, ágazati, valamint ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak valamelyikéből.

Az „ÁSZÉV” országos 1. helyét az Irodai ügyviteli ismeretek tantárgyban többfordulós versenyben szerezte meg Boglárka: harmadik legjobb eredménnyel jutott az országos döntőbe, s bizakodva várta a legutolsó megmérettetést, melynek minden évben Szolnok városa ad otthont, s ahová rendre bejutnak, és jól is szerepelnek a salgótarjáni Táncsics diákjai. A verseny végét azonban átírta a koronavírus miatti járvány, így a megelőző intézkedések részeként meghatározóan az emelt szintű szakmai érettségi alapján számolták ki a végeredményt. A napokban a hivatalos értesítés is megérkezett: a 2020-as esztendőben a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumának végzős diákját, Bibók Boglárkát hirdették ki országos elsőként.

Tanintézete büszke az újabb sikerre. Osztályfőnöke, Molnár Ferenc tanár úr szerint Boglárka jó közösségi ember, szorgalmas és kitartó, tisztelettudó, és segítőkész. A Táncsicsban eltöltött évek alatt országos elsőhöz méltóan mindvégig jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményt szerzett. Alma Materében külföldi szakmai tapasztalattal is gyarapodott, tavaly nyáron ugyanis az Erasmus+ program keretében Máltán járt, ott töltötte a szakmai gyakorlatát.

Versenyek, nyelvtanfolyamok sikerei vitték az országos eredményig Boglárkát, aki saját bevallása szerint az általános iskolában még semmiféle ispirációt nem látott a tanulásra. Ahogy fogalmazott, a Közgé nyitotta ki előtte azt az ajtót, amin átlépve célokat tűzött ki maga elé, s ami küzdésre, továbblépésre bíztatta.

Most barátja szüleinek üzletében dolgozik és várja a Szent István Egyetem gyöngyösi kampuszáról a felvételi értesítést. Több szakot is megjelölt, a pénzügy, a gazdaság, a kereskedelem érdekli, az elért magas felvételi pontszámával bizakodó, s magabiztos nőként tervezi a jövőjét.

Bibók Boglárkának két húga van, az idősebb már diákja a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumának, a fiatalabb szeptemberben kezdi itt az első középiskolás évét. Kívánjuk, hogy nővérükhöz hasonlóan öregbítsék majd iskolájuk hírnevét!